- Revision 70929: /projects/karakterkalkulator_tags/v2.51