- Revision 70303: /projects/karakterkalkulator_tags